Комерційний лінолеум

   Комерційний  лінолеум –  це  спеціальне  покриття  для  підлоги, яке використовується  в приміщеннях де   передбачається велике навантаження     на    підлогу   (офіси,   лікарні,   готелі, нічні  клуби,   ресторани).  Зносостійкий комерційний лінолеум, такий як Novoflor Extra, Dual, Elektrostatik, використовується в громадських приміщеннях і промислових виробничих приміщеннях з високим і дуже високим навантаженням на підлогове покриття.

    Ступінь зносостійкості такого покриття, як гетерогенний комерційний лінолеум, в основному визначається товщиною захисного шару. Товщина захисного шару комерційного лінолеуму варіюється від 0,7 до 1 мм. Комерційний лінолеум з товщиною захисного шару більше як 0,8 мм. практично відсутній на ринку. Компанія «Fatra» виробляє комерційний лінолеум Novoflor Extra, Dual, Vario з товщиною зносостійкого захисного шару 0,8 мм. Варто зазначити, що для ще більшого підвищення зносостійкості, комерційний лінолеум Novoflor Extra, Dual, Vario виробляється з додатковим захисним покриттям PUR (поліуретан). Така технологія виробництва забезпечує дуже довгий строк експлуатації комерційного лінолеуму Novoflor Extra, Dual, Vario.

    Також, крім гетерогенного, виробляється і гомогенний (одношаровий) комерційний лінолеум - це однорідний по всій товщині матеріал. Малюнок розташований не на поверхні лінолеуму, а пронизує всю його товщину. За рівнем зносостійкості гомогенний і гетерогенний комерційний лінолеум практично однакові. Компанія «Fatra» виробляє гомогенний комерційний лінолеум в формі плиток. Крім загальних властивостей, гомогенний комерційний лінолеум Elektrostatik володіє струмопровідними властивостями, а гомогенний комерційний лінолеум Dynamik - антистатичним властивостями. Такі матеріали призначені для використань в лабораторії, операційних залах, виробничих приміщеннях високоточної апаратури, рентген-кабінетах і.т.д.

     Незаперечною перевагою комерційного лінолеуму, який виробляється заводом «Fatra», крім першокласних параметрів зносостійкості, є екологічність матеріалу. У порівнянні з продукцією більшості інших виробників, в покриттях компанії «Fatra», відповідно до Стандартів Європейського Союзу, відсутня шкідлива добавка-пластифікатор дибутилфталат.

Все це дає нам підстави більше 20-ти років, пропонувати споживачам кращий, на нашу думку, комерційний лінолеум на ринку України.

Коммерчекий линолеум

          Коммерческий линолеум это специальное напольное покрытие, которое используется в помещениях где предполагается большая нагрузка на пол (офисы, больницы, гостинныцы, ночные клубы, рестораны).    Износостойкий коммерческий линолеум, такой как Novoflor Extra, Dual, Elektrostatik , используется в общественных помещениях и промышленных производственных помещениях с высокой и очень высокой нагрузкой на напольное покрытие.

       Степень износостойкости такого покрытия, как гетерогенный коммерческий линолеум, в основном определяется толщиной защитного слоя. Толщина защитного слоя коммерческого линолеума варьируется от 0,7 до 1 мм. Коммерческий линолеум с толщиною защитного слоя больше 0,8 мм. практически отсутствует на рынке. Компания «Fatra» производит коммерческий линолеум Novoflor Extra, Dual, Vario с толщиной износостойкого защитного слоя 0,8 мм. Стоит отметить, что для еще большего повышения износостойкости, коммерческий линолеум Novoflor Extra, Dual, Vario производится с дополнительным защитным покрытием PUR (полиуретан). Такая технология производства обеспечивает очень долгий строк эксплуатации коммерческого линолеума Novoflor Extra, Dual, Vario.

          Также, помимо гетерогенного, производится и гомогенный (однослойный) коммерческий линолеум – это однородный по всей толщине материал. Рисунок расположен не на поверхности материала, а пронизывает всю его толщину. По уровню износостойкости гомогенный и гетерогенный коммерческий линолеум практически одинаковые. Компания «Fatra» производит гомогенный коммерческий линолеум в форме плиток. Помимо общих свойств, гомогенный коммерческий линолеум Elektrostatik обладает токопроводящими свойствами, а гомогенный коммерческий линолеум Dynamik -  антистатическими свойствами. Такие материалы предназначены для использований в лабораторях, операционных залах, производственных помещениях высокоточной аппаратуры, рентген-кабинетах и.т.д.

     Неоспоримым преимуществом комерческого линолеума, который производится ческим заводом «Fatra», помимо первокласных параметров износостойкости, является экологичность материала. По сравнению с продукцией большинства других производителей, в покрытиях компании «Fatra», в соответствии со Стандартами Европейского Союза,  отсутствует вредоносная добавка-пластификатор дибутилфталат. Все это дает нам основания больше 20-ти лет, предлагать потребителям лучший, по нашему мнению, коммерческий линолеум на ринке Украины.

 

Приватне підприємство «АРТ»

ексклюзивний дистриб'ютор

чеського АТ «Fatra» в Україні